ИМПРЕСИЯ

Тъмна нощ, луна, звезди.
Народът спи и само кучетата му патрулират.
Патрулират - да не би някой да събуди народа.ПРОГРЕС

Александър Македонски превзе Изтока и вдигна нивото му.
Това от своя страна поласка Изтока. И в замяна същият дотолкова
повиши изискванията си, че взе решение занапред да пада под робство
само от Александър Македонски нагоре.


ПЪРВООСНОВА

Човешката раса поела най-висока отговорност и създала
държавата. Като държава да потърси най-строга отговорност
от своите верноподаници не защо са станали циници,
а защо не са станали.


ПРЕКЛОНЕНИЕ

Човек от Азия отишъл в Америка и станал американец.
За което Азия го проклела и убила.
Така този човек умрял млад - за да живее днес цяла
Азия на гроба му.


БАЛКАНИКУС

Един човек дал подкуп да го уредят на работа
като роб в чужбина.
Но му отказали, щом правото да бъде там роб
можело да го направи човек.


УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

Мракът набира скорост.
Човешки същества се обезверяват.
Нищо, че не знаят защо живеят.
Нали поне знаят за кого работят.
А знанието е щастие!

 

АТРАКЦИЯ

  На арената излизат да се бият комунист и капиталист. И за да се
настроят за боя, започват с подмятания:
- Ей, комунист, ща смачкам! Ако не бях аз щеше ли да стане капиталист?
- Стига бе, човек, съвест нямаш! Ами ако не бях аз, щеше ли да станеш световен капиталист?
Затуй няма какво да ме мачкаш, ами дай да се бием, че хората гледат – пък то наш’то остава.
Затуй ти ще ме удариш отляво, аз ще те ударя отдясно. После обратното. И да претупаме боя-
че хората тръпнат. Нали затуй са дошли.
   И така битката започва и хората изпадат в екстаз, че в този живот има възмездие и кой да се
бие за тяхната кауза.
   Да живей битката!
 

 

ПРОЗОРЛИВОСТ

Нерон гледа света и разсъждава
върху избора на своя живот.
,,Да бъде или да не бъде Нерон?!".
И най-чистосърдечно решава да бъде,
изхождайки от простото обстоятелство:
щом светът в своя Апокалипсис,
е опрял до услугите му –
значи този свят може да бъде спасен
единствено ако се подложи на един нов Калигула.
Сàмо!
 

 

НЕПРОСТИМО

- Уважаеми госпожи и господа, упълномощен съм от
Историята да ви бъда ръководител.
                    (Аплодисменти!)
- Както и това да бъда вечен залог за вашето бъдещо ,,аз".
                    (Бурни аплодисменти!)
- А така също и носител – и на самата идея за Историята.
                    (Нестихващи аплодисменти!)
-----------

- Ей, кой каза, че историята се прави не от ръководители,
а от личности? Кой?!...
- Как кой? – еретик някакъв, който разделя понятията!

 

 

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

  В основата на цялото стои отделното. А на възхода му  – животът
 на отделното. Така и цялото си остава цяло и отделното отделно
– осъществяващи се взаимно като дружки! И веднъж тръгнали по този път,
дават тон върху всеобщия смисъл на нещата. Значи въпросът се свежда не
до това, защо и как цялото е станало цяло и отделното отделно, а просто
до това, дали попадаш в първото или във второто.
  Други въпроси няма.


THE MEANING

Животът им станал неузнаваем. Да се чудиш просто?... От нещо невидимо ли?...
Но агресията помежду им, водеща до смърт, надмина всичките им представи.
Сякаш не са те, а някои други, изкуствено създадени в тях. А това от своя страна
напълно отговаря на смисъла им. Затова и мисълта за живот извън него, дори и
случайно да озари някой оцелял и по чудо да избяга от ористта си - няма да е за
дълго. Щом по който и път да тръгне - всички пътища водят само към нея.


НЕДОПУСТИМО

,,Колкото и да се доказваш (не се ли обади някой отгоре за теб), нямяш шанс при нас.
Но дори и да имаш (ако случайно някой се обади), по-ограничен и цензузириран ще
бъдеш - да не би да изгубим властта и вярата си на първозначими в литературата
и изчезнем от нея. Което е недопустимо!"


БЕЗСМЪРТИЕ

Откакто се изживява като повелител на човешкото утре, съвсем биха го забравили, 
само ако той умре. Но той няма да умре! Иначе откъде безсмъртие?