Дилян Бенев
ЕКВИВАЛЕНТИ
Афоризми в математически форми
София, 2021
Всички права запазени. Нито една част от тази книга
не може да бъде размножавана или предавана по какъвто и да
било начин без изричното съгласие на автора и на издателство
„Изток-Запад.
© Дилян Бенев, автор, 2021
© Аннамария Абруцети, Италия, отзив, 2021
© Ивайло Цветков, художник, 2021
© Димитър Йорданов, оформление на корицата, 2021
© Издателство „Изтокапад, 2021
ISBN 978-619-01-0923-7 (Мека подвързия)
ISBN 978-619-01-0930-3 (Твърда подвързия)
Дилян Бенев
ЕКВИВАЛЕНТИ
Афоризми в математически форми
Дилян Бенев. Еквиваленти 5
Всички неща в природата
се случват математически.
Рене Декарт
Когато за първи път четох „Светът като воля и представа
на Шопенхауер, неволно се спрях на едно аритметично уравнение –
произволно по същност, което някак си възбуди съзнанието ми, за да
ме озари с мисълта, че бих могъл да използвам като форма определе-
ни формули, функции, теореми, аксиоми и постулати от физиката
и математиката, като им правя сатиричен еквивалент. Разбира
се, тук нещата не трябва да се разбират буквално. Човек с нужния
интелект и въображение винаги би усетил мисловния паралел.
В интерес на истината искам да споделя, че аз, който нико-
га не съм се отличавал с особено висок успех по тези предмети
(и дори съм държал матура по тях) – сега по ирония на съдбата
ги използвам като материал и в тази книга те стават част от
моята творческа биография.
Изглежда това е една от големите загадки на човешкото Аз,
белязано изцяло от абсурда, което в случая обуславя и неизбежната
симбиоза между науката и изкуството.
В действителност тази книга е подготвяна в ръкопис
(с множество преработки досега) двадесет години преди „Проти-
воборство“, в която се обърнах към точните науки... А логически
много хора биха възприели „Еквиваленти“ да я предшества. Но явно
всичко се случва по друг път – по пътя на логиката в изкуството.
Авторът