Обиколил съм почти цяла България. Всички областни градове, както и всички по-малки с археологическо, историческо и туристическо значение (общо около сто и тридесет), също и тридесет села и петнадесет манастира. Подарил съм мои книги в регионални, унивеситетски и читалищни библиотеки.


Направил съм дарение с приходите от продажбата на ,,Непростимо" на национално сдружение на жени с онкологични заболявания и техните сподвижници – ЖОТС.

 
Дебютната ми книга ,,Артефакти“ беше представена в Унгарския културен институт месец май 2002г. от директора Дьорд Сонди. Както и от поета Иван Методиев – редактор и рецензент на книгата. А като гост се изказа сатирикът Васил Сотиров.
 

  Втората ми книга ,,Непростимо“ на изд. ,,Балкани" беше представена в столична библиотека
месец май 2004г. от Стефан Влахов – Мицов. А като гост се изказа проф. Светлозар Игов.
  Книгата е във фонда на руската държавна библиотека за чуждестранна литература - Москва.
 

Третата ми книга ,,Инвазия“ беше представена в две предавания на телевизия ,,7дни“- 2006г.
 

Четвъртата ми книга ,,Сатирисловия“ беше представена в софийското читалище ,,Димитър Динев“ – декември 2008г.
 

Петата ми книга ,,Осебване“ – разкази на изд. ,,Труд“ беше представена в ,,Старинният файтон“ от литературния критик Тодор Янчев – януари 2014г. Както и в телевизия ,,Евроком“.

Шестата ми книга ,,Гръмоблясъци" беше изпратена в конгресна библиотека - Вашингтон и славянска библиотека - Прага.
На 4 април 2017г. правих премиера на ,,Гръмоблясъци" в литературен клуб ,,Перото". Афоризмите ми бяха представени от Иван Границки. А рецензии четоха Анжела Димчева и професорът от БАН Лазар Лалев. Книгата е изпратена в университетска библиотека - Вашингтон.

Седмата ми книга ,,Противоборство" излезе в началото на юни 2018г. С нея излизам от традицията. Съдържа миниатюри, фрагменти и притчи. Издателството е ,,Изток-Запад". Книгата е изпратена в университетска библиотека - Сиатъл. И национална библиотека - Киев. Беше представена в БНТ-2, в-к ,,24ч.", в-к ,,Стандарт", в-к ,,Трета възраст", в-к ,,Прас прес" и онлайн в-к ,,Дневник".

Осмата ми книга ,,Преображения" поради проявен интерес (по линия на книгообмена) беше изпратена в академията на науките в Баку (Азербайджан).